Nu reserveren

Basisscholen kunnen zich inschrijven voor een uitvindersexcursie. Er zijn hele leuke en leerzame uitvindersexcursies voor de groepen 3 tot en met 8. Ze duren een dagdeel. En natuurlijk kunnen alle basisscholen meedoen met het Uitvindersproject op school dat perfect aansluit bij de excursie! Sterker nog: als je nu een excursie reserveert zijn de lesbrieven van De Uitvinders gratis!

 

Financieel

Veel schoolbesturen uit West-Brabant hebben geld gereserveerd om een excursie voor jouw klassen te betalen. Laat de kosten dus geen belemmering vormen en vraag je directie/bestuur om de beschikbare (prestatiebox)middelen.