W&T verbindt!
datum: maandag 27 november 2017
tijd: 19.00 – 21.30 uur
locatie: 
@deUitvindfabriek
Voor leerkrachten, directeuren en w&t-coördinatoren in het Primair onderwijs

We hebben weer een mooi thema bij de kladden, al zeggen we het zelf. W&t verbindt! Verbinding tussen vakken, tussen collega’s en tussen vaardigheden. Het komt allemaal aan bod op maandag 27 november in De Uitvindfabriek! Wees welkom dus voor inspiratie, kennis en tips onder het genot van een hapje en een drankje.

Meld je aan!

Programma
18.30 – 19.00 inloop en ontvangst
19.00 – 19.30 welkom en keynote Willemijn Schot
19.30 – 20.30 workshopronde 1
20.30 – 21.30 workshopronde 2
21.30             afsluiting

Keynote W&t verbindt!
Maar wat verbindt het eigenlijk? En hoe dan? En wat levert ons dat op? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk illustreer ik de kracht van verbinding: tussen vakken, tussen vaardigheden en tussen mensen. Want leren doe je niet alleen! En dat geldt niet alleen voor onze leerlingen maar zeker ook voor onszelf!

Dr. Willemijn Schot is onderwijskundig adviseur en trainer bij het Centrum voor Onderwijs en Leren aan de Universiteit Utrecht. Vanuit het Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap en Technologie (KTWT) ondersteunt ze scholen bij het starten en doorontwikkelen van hun W&T onderwijs. Samen met Felix van Vugt schreef ze Lesson Study bij W&T: de rijke context van Wetenschap en Technologie over hoe leerkrachten samen kunnen onderzoeken hoe W&T het beste aansluit bij hun leerlingen.

Deelsessie: Samen zie je meer!
Willemijn Schot
alle groepen
Je gaat met je collega’s in deze deelsessie samenwerken aan één les. Je maakt een start met het stellen van een gezamenlijk doel en dat doel vertalen naar een lesidee. Zo krijg je een kijkje in de keuken van Lesson Study

Deelsessie: Escape the classroom
Joris Koot
Groep 7 en 8
Hoe leuk moet het zijn om als leerling te worden opgesloten in het lokaal van je doorgedraaide leerkracht? De enige manier om te ontsnappen is het inzetten van al je kennis en vaardigheden. Je hebt één uur de tijd en de klokt tikt. Welkom bij Escape the Classroom.

In een escape classroom wordt een groepje leerlingen opgesloten in een lokaal met om zich heen allerlei attributen. Zij moeten aanwijzingen vinden, hun kennis combineren en vaardigheden toepassen. De losse onderdelen van de escape room zijn ook goed in de zetten als activerende werkvorm in verschillende lessen. Tijdens de workshop ga je enkele puzzels spelen, krijg je uitleg over het concept en hoe je het zelf kunt toepassen in de les.

Joris Koot, biologiedocent op de KSG Apeldoorn ontwerpt samen met Anne de Groot (Segbroek College Den Haag), escape classrooms. Het idee ontstond twee jaar geleden door de opkomst van escape rooms in Nederland. Met behulp van twee subsidies van het Leraren Ontwikkel Fonds delen zij hun kennis via de site www.escapetheclassroom.nl, Facebook, Twitter en in workshops op lerarenopleidingen en conferenties.

Taal, rekenen en w&t…ontdek je rijk!
Annelies van Helvoort
Alle groepen
Vanuit de vaardigheden van de 21st Century Skills en het O&O leren gaan we aan de slag met uitdagingen. Hoe en waarom zijn deze uitdagingen een middel om de doelen van je onderwijsaanbod te bereiken? Wat maakt dat w&t er niet bij komt maar in plaats van kan? Wat betekent dat voor jou en jouw onderwijsaanbod? Dat gaan we samen ontdekken en kun je het snel toepassen in je dagelijkse praktijk!

Annelies van Helvoort is adjunct-directeur op een basisschool. Daarnaast werkt ze twee dagen per week in OntdekRijk en één dag voor het Platform Promotie Techniek Midden Brabant. Het concept van OntdekRijk is leerkrachten te laten zien en ervaren dat ze w&t op een eenvoudige wijze in kunnen zetten om onderwijsdoelen te bereiken. In de inspirerende omgeving van Het Ontdekstation in de Spoorzone in Tilburg verzorgt ze groepsbezoeken voor scholen uit Midden-Brabant.

Geschiedenis in Stop Motion!
Wesley van Meir
Groep 3 t/m 8
In deze deelsessie daagt Wesley je uit om op onderzoek uit te gaan met Playmobil! Vorm je eigen historisch perspectief en beeldvorming met stopmotion. Playmobil vormt het uitganspunt voor het doen van onderzoek naar een tijdvak in de geschiedenis. Door onderzoeksvragen ontdekken we de waarheidsgetrouwheid van het speelgoed en verdiep je jezelf spelenderwijs in een historische periode. Daarna zetten we de stopmotion-technologie in om in verhalende vorm een gebeurtenis uit de historie na spelen. Deze workshop is gekoppeld aan het domein geschiedenis maar kan ook verbonden worden met andere vakgebieden. Schrijf je je in voor deze deelsessie? Neem dan je smartphone of tablet mee!

Wesley van Meir is docent geschiedenis aan de pabo van Avans hogeschool te Beda. Hij is altijd op zoek naar andere manieren om met (geschiedenis)onderwijs om te gaan.

Voor in je agenda
We hebben nog meer W&T cafés gepland voor het komende schooljaar. Zet ze alvast in je agenda!
maandag 22 januari 2018: Werken met onderzoeksvragen.
woensdag 21 maart 2018: W&T café XL