W&T is niet weer een vak erbij

Dat is het uitgangspunt voor het W&T netwerk in West-brabant. Wetenschap en Technologie integreren in je schoolbeleid en lespraktijk, daar gaan we voor! De afgelopen jaren hebben we gebouwd aan een scholennetwerk als onderdeel van het landelijke programma Kiezen-voor-Technologie. De projecten in het programma werden uitgevoerd door stichting Tune Techniek. Vanaf dit schooljaar gaan we verder met een inspirerend netwerk van leerkrachten, aanbieders, schoolleiders, bestuurders, bedrijven en innovators. Dit doen we fysiek én digitaal vanuit ons creatief experience centrum De Uitvindfabriek.

Met en voor dit netwerk:
~ organiseren we 5 W&T-cafés in De Uitvindfabriek;
~ versterken we de infrastructuur, van de  W&T-winkel, fysiek én digitaal;
~ werken we samen met andere organisaties zoals De Cultuurwinkel en Makersbase;
~ ontsluiten we W&T-programma’s voor het Primair Onderwijs via de digitale W&T-ladekast;
~ helpen W&T-coaches de scholen met het opstellen en implementeren van hun W&T-beleid.

Contact
Wil je meer informatie over ons netwerk? Neem dan contact op met Luc Swaab.
Wil je meer weten over de mogelijkheden van de W&T coaches? Stuur een mailtje naar Patricia Jansen of Wendy Braat.

Onze regio wordt ook vertegenwoordigd binnen stichting WTE regio Zuid. Een scholennetwerk voor onderwijsinnovatie. Meer info: www.scholennetwerk-wte.nl