Partner in Sterk Techniekonderwijs

Op 30 november 2018 organiseerden we in De Uitvindfabriek onder de noemer ‘Invented by All’ een bijeenkomst voor bedrijven en onderwijs. Er is vanuit het bedrijfsleven een grote vraag naar technisch- en/of creatief opgeleide medewerkers. In de onderwijsketen liggen er nog volop uitdagingen om meer leerlingen te laten ontdekken of hun talenten juist op dat vlak liggen én om leerlingen die daarvoor kiezen een aantrekkelijke opleiding te bieden, die hen goed voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst.

De Uitvindfabriek is graag een structurele partner om onderwijs en bedrijfsleven uit West-Brabant te ondersteunen bij het aangaan van deze uitdagingen. Daarvoor is samenwerking nodig: met z’n allen dus! Samenwerking begint door elkaar te leren kennen. Daarom brachten we een groot aantal stakeholders bij elkaar op 30 november.

Leerlingen (VO en MBO) van het Newmann-, Graaf Engelbrecht-, Markland- én Radiuscollege presenteerden hun oplossingen op bedrijfsvraagstukken. Ze creëerden deze binnen het Invented by All project. Projectleider Chris Voets beargumenteerde hoe waardevol deze vorm van onderwijs en beroepsoriëntatie in een samenwerking tussen bedrijven en scholen is.

Daarnaast kwamen op uitnodiging van Luc Swaab (De Uitvindfabriek) diverse stakeholders aan het woord, die het belang van samenwerking in de keten benadrukten. Om hun intenties te onderstrepen ondertekenden Marianne de Bie (wethouder Gemeente Breda), Erik Colijn (directeur Bouwschool Breda), Jochem Winkelman (directeur RENA Electronica) en Patrick van der Pijl (directeur VMBO Pomona en Steenspil) het pamflet van De Uitvindfabriek om het partnership aan te gaan voor Sterk Techniekonderwijs.

De Uitvindfabriek is een uitvoeringsorganisatie en expertisecentrum voor onderwijsprojecten. Invented by All is een mooi voorbeeld, maar ook nieuwe projecten (bijvoorbeeld in het kader van de regeling ‘Sterk Techniekonderwijs’) zijn van harte welkom. De Uitvindfabriek vertrouwt erop dat ook andere onderwijsinstellingen en bedrijven aanhaken, zodat we in een structureel partnership kunnen leren van elkaar én de opgebouwde expertise en organisatiekracht van De Uitvindfabriek kunnen inzetten en synergie bereiken. Het doel: een gezonde, innovatieve arbeidsmarkt waarbij jonge mensen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Laten we het samen uitvinden!