W&T is niet weer een vak erbij

Dat is het uitgangspunt voor het W&T netwerk in West-brabant. Wetenschap en Technologie integreren in je schoolbeleid en lespraktijk, daar gaan we voor! De afgelopen jaren hebben we gebouwd aan een scholennetwerk als onderdeel van het landelijke programma Kiezen-voor-Technologie. De organisatie ligt in handen van het kernteam Kiezen-voor-Technologie*.

Ook dit schooljaar gaan we verder met een inspirerend netwerk van leerkrachten, aanbieders, schoolleiders, bestuurders, bedrijven en innovators. Dit doen we fysiek én digitaal vanuit ons creatief experience centrum De Uitvindfabriek.

Met en voor dit netwerk:
~ organiseren we  W&T-cafés in De Uitvindfabriek;
~ versterken we de infrastructuur, van de  W&T-winkel, fysiek én digitaal;
~ werken we samen met andere organisaties zoals Makersbase;
~ ontsluiten we W&T-programma’s voor het Primair Onderwijs via de digitale W&T-ladekast;
~ helpen W&T-coaches de scholen met het opstellen en implementeren van hun W&T-beleid.

Contact
Wil je meer informatie over ons netwerk? Neem dan contact op met Luc Swaab.
Wil je meer weten over de mogelijkheden van de W&T coaches? Stuur een mailtje naar Patricia Jansen of Wendy Braat.

Onze regio wordt ook vertegenwoordigd binnen stichting WTE regio Zuid. Een scholennetwerk voor onderwijsinnovatie. Meer info: www.scholennetwerk-wte.nl

*Het kernteam kiezen-voor-technologie West-Brabant bestaat uit:
Wendy Braat ~ onderwijsadviseur Edux en w&t coach
Fons Fluitman ~ oud-directeur KBS Laurentius en bestuurslid De Uitvindfabriek
Patricia Jansen ~ w&t coördinator Okba Breda en w&t coach
Tirza de Jong ~ communicatieadviseur Kop&Staart
Simone Mante ~ beleidsadviseur gemeente Breda
Ben Sanders ~ voormalig directeur Stichting Nutsscholen Breda
Luc Swaab ~ directeur De Uitvindfabriek
Arnoud Wever ~ Bestuurder PCPO Midden-Brabant