Met ons netwerk in West-Brabant hebben we een doorgaande leerlijn w&t ontwikkeld. Een co-creatie van PO-leerkrachten, Avans Hogeschool en het SLO. Binnen deze leerlijn zijn de denkwijze van w&t en de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren gekoppeld aan diverse kerndoelen van het PO. Een goede match, blijkt uit het resultaat. De W&T-wijzer is een praktische tool voor leerkrachten en schoolleiders om hun lessen en jaarprogramma’s vorm te geven. De wijzer verlaagt de drempel voor leerkrachten om met w&t en o&o aan de slag te gaan. Hij vindt gretig aftrek, ook buiten de regio, volkomen terecht wat ons betreft.

Nieuwe versie beschikbaar

Maar ook de natuurlijke verwondering die peuters en kleuters hebben voor natuurkundige en technologische verschijnselen biedt volop kansen op spelenderwijs w&t te ontdekken en onderzoeken! Vandaar de toevoeging van De Opstap voor het jonge kind die voorafgaat aan Trede 1 van de bestaande w&t-wijzer.

Ook komt de rol van de begeleider extra aan bod met praktische tips & tricks.

Ben je ook nieuwsgierig? Geen probleem. Delen is het nieuwe hebben, dus download hem hier!