menu

Nationaal programma onderwijs

 

 

NPO programma in de uitvindfabriek

 

Op Uitvinders avontuur in De Uitvindfabriek en op je eigen school!

Vanaf 9 januari is het mogelijk om voor het wegwerken van leerachterstand bij kinderen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak, gebruik te maken van de mogelijkheden die De Uitvindfabriek daarvoor biedt. Hierover willen je graag verder informeren.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is in het leven geroepen om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Directe aanleiding is de coronacrises en de constatering dat de jongste generaties in Nederland hard worden geraakt. De gemeente Breda heeft van het Rijk aanvullende NP Onderwijsmiddelen gekregen om onderwijs- en ontwikkelachterstanden aan te pakken. De Uitvindfabriek is een van de partijen die hier uitvoering aan geeft.

In de leer- en experimenteeromgeving van De Uitvindfabriek, maar ook op de eigen school, gaan we met behulp van de avonturen van De Uitvinders, kinderen stimuleren om hun talenten te ontdekken. Met de bijbehorende contextrijke lesprogramma’s kunnen kinderen onderzoekend en ontwerpend leren. Daarbij wordt, op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, een beroep gedaan op creativiteit, techniek, ondernemerschap, samenwerken, presenteren én andere 21st century skills van de kinderen.

Er zijn Uitvindersavonturen voor groep 1 tot en met groep 8. Voor elk avontuur is er een lesprogramma met bijbehorend materiaalpakket. De onderwerpen zijn geïnspireerd op het motto van de uitvinders: uitvindingen die de wereld beter maken……of gewoon een beetje leuker.
We beginnen met een inspirerende Uitvindersverhaal waaraan een spannende opdracht wordt gekoppeld. Kinderen gaan zelf op onderzoek uit en bedenken hun eigen oplossing, die ze elkaar laten zien. In de Uitvinders brochure vind je alle informatie over de Uitvinders avonturen.

 • Download Hier de visual van het Uitvinders NPO programma.

Uitvindersavonturen


De Uitvinders avonturen
In het algemeen dragen de programma’s van De Uitvinders en de workshops en activiteiten in De Uitvindfabriek bij aan:
@ het ontwikkelen van de executieve functies van leerlingen
Bijvoorbeeld: uitvindingen bedenken – ontwerp proces om te komen tot – bijdragen aan het oplossen van een probleem (iets bedenken dat iemand met een handicap kan helpen zijn of haar leven gemakkelijker te maken)
Maar ook het leerproces staat centraal: wat gaan we maken, welke ideeën zijn er, wat voor materialen kunnen we het beste gebruiken, hoe gaan we het resultaat presenteren?
@ samenwerkend leren: leerlingen werken met elkaar samen bij activiteiten of leertaken, in groepjes die klein genoeg zijn om iedereen aan bod te laten komen in de uitvoering van een duidelijk omschreven collectieve taak.
@ feedback
Leerlingen presenteren wat ze hebben gedaan en gemaakt en worden uitgenodigd om elkaar en (positief) feedback te geven.
@ lees- en taalvaardigheden
De programma’s van De Uitvindfabriek lenen zich bij uitstek voor het verbeteren van de lees- en taalvaardigheden van de leerlingen.

 • Download hier de Brochure met een overzicht van alle Uitvinders avonturen.

en leerdoelen


Wetenschap & Techniek op school & in De Uitvindfabriek

Met de W&T Wijzer ontwikkel je vaardigheden (skills) die je bij verschillende vakgebieden en zelfs je leven lang kunt gebruiken!

De componenten voor W&T ontwikkel je via onderzoekend- en ontwerpend spelen en leren (o&o-leren). Hierbij spelen we in op de vragen en
de onderzoekende houding van het kind zelf. Bij het jonge kind gaat het
om spelend ontdekken. O&O-leren is een cyclisch proces. In dit document gebruiken we de o&o-cirkel van het SLO. Een stappenplan voor
het onderzoeks- en ontwerpproces.

 • Download Hier de W&T wijzer

Planning

Inschrijving

Doe je mee?
Wil jij mee doen met het naschoolse programma en de achterstanden van je leerlingen wegwerken? Bel naar De Uitvindfabriek en vraag naar Corné, Luc of Juul 06 -11 11 59 56. of stuur ons een terugbel verzoek via de mail.

 • Deelname is gratis voor kinderen met een taal en rekenachterstand.
 • Docenten hebben in beeld welke kinderen in aanmerking komen voor dit programma.
Vul hier uw telefoon nummer in. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen vragen we u een of meerder keuzes te maken.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen vragen we u een of meerder keuzes te maken.
Naam
Naam Bedrijf/school

Praktische informatie

 • Waar vind dit naschoolse programma plaats?
  Locaties voor de scholen van de onderbouw (groep 1 t/m 4)  worden bekend gemaakt wanneer er genoeg scholen zijn aangemeld als ‘gast locatie’.
  De bovenbouw (groepen 5 t/m 8) kunnen het programma volgen in De Uitvindfabriek – Terheijdenseweg 64, 4816 AA Breda
 • Welke kinderen komen in aanmerking voor dit programma?
  Docenten kunnen zelf per klas een inschatting maken welke kinderen in aanraking komen voor dit programma. De docent kan de leerlingen vervolgens inschrijven door te bellen met De Uitvindfabriek. Vraag naar Corné, Luc of Juul.
 • Wanneer vind het na schoolse uitvinders programma plaats?
  Kijk voor de actuele planinning in het blokkenschema.
 • Hoe komt mijn kind van school naar De Uitvindfabriek?
  Deelnemers komen zelfstandig naar De Uitvindfabriek. Ouders zijn welkom om bij ons in de horeca een kopje koffie te bestellen.

Sponsoren van De Uitvindfabriek

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.